OFERTY, PYTANIA, UWAGI...

 

Przedsiębiorstwo Budowlane TD Sp. z o.o.

ul. Josepha Conrada 14/8
01-922 Warszawa

 

Biuro Handlowe/ adres korespondencyjny:

ul. Stroma 24 (wejście od ul. Strąkowej, I piętro)
01-100 Warszawa
tel.: 22–665 79 72
tel./fax.: 22–665 79 62
e-mail: biuro@pbtd.com.pl
dzial.handlowy@pbtd.com.pl
dzial.aluminium@pbtd.com.pl

 

Informacje o firmie:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Josepha Conrada 14/8
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173234
z kapitałem zakładowym 50 000 zł;

Regon 015520334, VAT UE PL 1181697814